installation

Vår syntetiska is är utformad så att nästan vem som helst kan installera den. Varje panel är tillräckligt liten för att kunna hanteras av en enda person, men vi rekommenderar att ha ett par extra händer till hjälp som kan assistera under installationen.

Den här produkten levereras med en komplett guide för installation och skötsel.

"Det tog mig bara 25 minuter att installera min rink och mina 3 barn ÄLSKAR DEN!!!
~MC
– Brampton (Kananda)~

smartrink ProFast/SmartRink 8000 - med "quick-joint" koppling

Det enda verktyg som behövs är en gummiklubba.

Förberedelse av plats:

• Isen måste placeras på en jämn, stabil och plan yta.  Ett undergolv är att rekommendera om underlaget inte är i nivå eller stabilt.
• Rensa ytan från smuts och skräp.
• Planera din isläggning.

En person kan färdigställa en 12 m2 installation på ungefär 30 minuter utan tidigare erfarenhet.

1) Varje panel har ett precisionsutskuret "deivls tale" hörn. Se till att detta hörn alltid placeras åt samma håll (t.ex uppåt til vänster). På det sättet försäkras att alla paneler får en korrekt inpassning.

2) Börja med första panelen från vänster och placera panel nr 2 till höger om den första panelen. Kontrollera att panel nr 2 är i rätt nivå med panel nr 1.

3) Håll gummihammaren ovanför skarven och slå ihop de två panelerna. Eftersom de är tillverkade för att passa exakt och väldigt tätt, kan det behövas ett stadigt slag. När de första skarvarna väl är på plats brukar de övriga följa med ganska lätt.

4) När du väl är färdig med första raden, börja med nästa rad från vänster. Repetera punkt 2 och 3 tills alla paneler är korrekt ishopsatta.

5) Gå över panelerna för att kontrollera att alla paneler ligger platt och jämnt. Notera: förhöjda skarvar kommer snabbt att försvinna efter en tids åkning.

6) Applicera en liten mängd"Glide Solution", helst med en sprayflaska. "Glide Solution" ska ha en max av 70% vatten och 30% glycol. Detta behöver endast användas sparsamt - så lite som en gång var fjortonde dag (beroende på användning) brukar räcka.

Obs! från Maj-Juni 2014 kommer alla paneler att vara utrsutade med s.k SmartGlide. Det betyder att panelerna har ett permanent glid och inte behöver något extra tillsatt GlideSolution. 

7) Skridskorna bör ha bra slipning för att kunna utnyttja isens egenskaper, men även för din säkerhet. Slipa skridskorna om du känner att de "glider"  omkring och/eller när du inte kan svänga eller stanna korrekt. 
 

verktyg du kan behöva

• Vi rekommenderar en gummi eller träklubba alternativt att använda en vanlig hammare tillsammans med ett träblock.
• Beroende på storlek och form kan du behöva en såg för att kapa fastsättarna till lämpliga längder.
• Ett par arbetshandskar är att rekommendera.