kopplingssystem

En av de enskilt största myterna om syntetisk is är att ett enda anslutningssystem fungerar för alla. Så är absolut inte fallet. Om det var en perfekt värld och alla installationer var på en laserplanad cementytan skulle det ändå inte räcka för att ett enda system skulle klara uppgiften. Ett par produkt kommer nära, men till syverne och sist finns det inget anslutningssystem som klarar hela jobbet.

Nästan alla företag som erbjuder en syntetisk is produkt för försäljning har en Dovetail eller Dovetail liknande produkt. Dessa produkter passar oftast ihop som pusselbitar. De är bra för villaägare eller även lätta kommersiella isar. Akilleshällen av detta anslutningssystem är att de inte har mycket eller i de flesta fall saknar vertikal dragstyrka. Vertikal dra ut styrka mäts som den kraft som krävs för att vertikalt separera en Dovetail panelfog. Några företag har försökt att förbättra systemet med olika grad av framgång, men faktum kvarstår att de flesta av dessa produkter inte är lämpade för utomhusmiljöer eller till och med inomhus i miljöer där temperaturen varierar kraftigt.

SmartRink säljer en Dovetail panel precis som nästan alla andra säljare av syntetisk is. Men vi säljer även ett H-Spline-system, ett Flat Tongue Spline system, ett Flat Tongue Spline och plugg system och ett Hybrid-Lock system. Vart och ett av dessa syntetiska is förbindningssystem har fördelar och nackdelar. Vissa är bättre anpassade för vissa applikationer och miljöer än andra. Vissa erbjuder otroligt drag styrka och vissa erbjuder möjligheten att enkelt låsa och säkra hockey linjer och markeringar. Hos SmartRink är det helt enkelt inte acceptabelt att tro att en panel kan göra allt.

Det finns skräckhistorier där kunden fick höra att ett visst system skulle fungera och hur det misslyckades kapitalt. Du vill bara aldrig någonsin hamna i den situationen - särskilt fom det gäller en kommersiell rink där kanske är ditt företag som är beroende att hur den syntetiska isens anslutningssystem presterar på högsta nivå.

Det finns ingen magi här. Det finns en hel del marknadsföring/försäljning och intresserade köpare måste undersöka alla varianter. Den syntetiska isens kopplingssystem är ett område de behöver tänka lite extra på.
 

Om du befinner dig i denna situation, vänligen kontakta oss på och se hur vi kan anpassa ditt behov till något av våra system.