vad är detsom gör vår is annorlunda?

SmartRinka syntetiska is är S.k sINTER PRESSeD! Det innebär att våra isar inte bara kommer att hålla mycket längre, den kommer också ge en utmärkt skridskoåkning

Det förekommer en stor debatt inom snowboard och skidåkningskretsar huruvida sinter pressad eller extruderad plast är bäst. Den diskussionen bör även föras när det gäller syntetisk is.

Sinter pressade plastskivor har flera fördelar jämfört med extruderad plast. Först och främst går det att använda högre molekylär vikt på hartsen. En högre molekylär vikt på hartsen ger en optimal produkt som inte bara tål mer och längre nötning, utan även ger en superb skridskoåkning -glid, jämfört med en extruderat tillverkad plastskiva.

Extruderade plastskivor har sin begränsning i själva tillverkningsprocessen som omöjliggör en större mängd molekylär vikt av harts. Det går bara att använda en viss, liten, mängd. Av detta följer att en extruderad plast har en tendens att sprida en hel del plastrester när man åker på den. Detta genererar inte bara mer underhållsarbete, det innebär också att den slits ut fortare.

Enkla labtester som görs av vilken plasttillverkare som helst kan verifiera att en större mängd molekylär mängd harts är betydligt mer motståndskraftig mot nötning än en med mindre mängd harts. Den testen kan sedermera fungera som underlag för att bestämma vad ett skridskoblad orsakar på panelerna på lång sikt. En vanlig sådan test är känd som The Sand Slurry Test.